CleanWaterGlobal

CleanWaterGlobal

  • Impact Investing

Wij pakken het groeiende probleem van watervervuiling in de coatingindustrie aan door efficiënte logistiek te bieden naast gedecentraliseerde waterzuiveringssystemen. Onze missie is om de industrie te veranderen van een grote vervuiler in een circulaire industrie, wat aanzienlijke financiële voordelen oplevert voor alle belanghebbenden.

Onze visie heeft een wereldwijde reikwijdte, omdat we een diepgaande maatschappelijke en milieu-impact willen hebben op wereldwijde schaal. Nu we ons eerste pilotjaar afsluiten met 20 inzamelpunten en 150 partners, zijn we actief op zoek naar gelijkgestemde partners voor wereldwijde uitbreiding.

Website

Andere gefinancierde projecten