Vragen lijst

Staat een vraag niet in de lijst ? Neem contact met ons op.

Algemene vragen over kapitaalrondes & business angels

Een business angel is een privé-investeerder die een klein deel van zijn of haar vermogen investeert in startende ondernemingen om er aandeelhouder van te worden. Het woord angel of "engel" komt voort uit het feit dat de business angel niet alleen een deel van zijn of haar vermogen investeert in projecten die zij selecteren, maar er ook persoonlijk in investeert om hen te helpen en te begeleiden in hun groei.

De business angel investeert kapitaal wanneer andere financiers dat niet willen of kunnen doen, omdat ze het project te risicovol vinden, niet rijp genoeg, of nog niet in staat zijn om terug te betalen. Door in een vroeg stadium in uw project te investeren, nemen business angels een zeker risico. Dit risico wordt beloond door de doorverkoop van hun aandelen enkele jaren later (meestal 5 tot 7 jaar).

Dit betekent dat u uw kapitaal waarschijnlijk voor het eerst openstelt voor derden. Dit proces wordt omkaderd door een "aandeelhoudersovereenkomst" die uw relatie met de business angels regelt, met inbegrip van de governanceaspecten die u bent overeengekomen, en het deel van het kapitaal dat na hun investering aan de business angels zal worden teruggegeven. Doorgaans is een business angel van plan zijn of haar aandelen binnen 5-7 jaar te verkopen. Het aandeel dat de investeerder in een onderneming verwerft, varieert naargelang de ontwikkelingsfase van de onderneming, de activiteitensector van de onderneming en het opgehaalde bedrag. Het bedraagt zelden meer dan 25% en varieert gewoonlijk tussen 1% en 25%.

De business angel ontvangt geen vergoeding tijdens de periode van zijn investering, behalve bij zijn exit. Als alles goed gaat, maakt de belegger winst bij de herverkoop van de aandelen, door een meerwaarde te boeken. Hij hoopt zijn aandelen te kunnen doorverkopen tegen een hogere prijs dan de dag dat hij ze kocht.

Het gemiddelde bedrag dat door de leden van BeAngels voor een eerste financieringsronde wordt opgehaald is €250k, waarbij meestal meerdere investeerders betrokken zijn.

Hoewel de business angel integraal deel van de startup uitmaakt vanuit het oogpunt van de aandeelhouders, betekent dit niet dat hij of zij actief is in het dagelijks beheer van het bedrijf. Het is aan u om samen te beslissen of u hen meer of minder wilt betrekken, bijvoorbeeld door hen een zetel te geven in uw Raad van Bestuur of uw Strategisch Comité.

De waardering is de waarde die aan de onderneming wordt toegekend, op dit moment, maar bij startende ondernemingen wordt vaak rekening gehouden met het potentieel voor toekomstige ontwikkeling. Het wordt berekend volgens verschillende financiële methoden die niet gemakkelijk toepasbaar zijn in de wereld van startende ondernemingen. Investeerders zullen rekening houden met de markt en het (toekomstige) inkomstenpotentieel, de kwaliteit van het team...

De waarde van een project bepalen is een moeilijke oefening, en terecht! Er zijn verschillende methoden, maar geen enkele is beter dan de andere. Ons advies is na te denken over een goede financieringsstrategie en na te denken over de verwatering van uw aandelenbezit bij het doorlopen van de kapitaalrondes. De waardering moet worden vastgesteld op basis van de rijpheid van het project, de gerealiseerde omzet en de potentiële exit. U moet het juiste evenwicht vinden tussen de opgehaalde middelen en de mate van verwatering, zodat u de controle over uw positie behoudt. Dit alles is echter gebaseerd op vraag en aanbod ... wat het moeilijk maakt om een waardering te bepalen.

Als de waardering vanaf het begin te hoog is, kan dit toekomstige kapitaalronde in het gedrang brengen en het zoeken naar nieuwe investeerders moeilijker of zelfs onmogelijk maken. De waarderingsmultiples moeten immers gebaseerd zijn op vastgestelde ontwikkelingsstadia. De volgende waardering zal afhangen van het vermogen van de onderneming om haar omzet-/winstdoelstellingen te bereiken en/of de belangstelling van marktdeelnemers vanuit strategisch oogpunt. Als deze mijlpalen niet worden gehaald, zal een nieuwe kapitaalronde mogelijk een lagere waarde hebben dan de oorspronkelijke waardering, wat zowel de oprichters als de investeerders van het eerste uur benadeelt.

De meeste business angels besteden veel aandacht aan de kwaliteit van het team, zijn vermogen om te luisteren en zijn vaardigheden.

Dit is de eerste kapitaalronde voor een startup. In het begin leeft de ondernemer voornamelijk van zijn eigen middelen of dankzij geld van zijn familieleden, de "FFF" (Friends, Fools and Family).

Dit is een pluspunt, maar geen vereiste. De enige voorwaarde is dat men de idee-fase voorbij is en een investeringsproject heeft geformaliseerd.

Niet noodzakelijk! De onderneming kan tegelijkertijd en met name door middel van fondsenwerving worden opgericht.

Het belangrijkste voordeel is dat u uw investeringsmogelijkheid aan meerdere business angels tegelijk kunt voorstellen (enkele tientallen). U kunt mogelijk de profielen kiezen die het meest overeenkomen met wat u zoekt, naast het kapitaal. Bovendien biedt BeAngels de mogelijkheid om investeerders te poolen, waardoor u uw financiering kunt rationaliseren.

Naast de fondsen die kunnen worden verkregen van onze leden, profiteert u als gefinancierde ondernemer bij BeAngels:

  • Van zichtbaarheid in de pers via het opstellen van een persbericht na de financiering
  • Van een twintigtal voordelen die wij voor u hebben onderhandeld met onze partners via het BeAngels Startup pack
  • Van gratis toegang tot opleidingen van onze partners: bepaling van uw prijzen, HR-beheer, beheer van uw financiën, enz…

Wat zijn de verwachtingen van business angels en het BeAngels netwerk?

Nee, niet noodzakelijk, maar het project zou idealiter in België verankerd moeten zijn om de belangstelling van onze leden te maximaliseren. Het is belangrijk te weten dat de meeste business angels graag investeren in projecten die voor hen geografisch toegankelijk zijn, zodat zij de teams kunnen ontmoeten, met name in het kader van de deelname aan de raad van bestuur van het bedrijf, en beschikbaar zijn wanneer zich een probleem voordoet, enz. Het is belangrijk te onthouden dat de meeste van hen een actieve rol willen spelen in de groei van uw project.

Wanneer de business angel zijn eigen geld in uw project investeert, neemt hij een zeker risico. Als ondernemer is het belangrijk te tonen dat u nauw betrokken bent gij het project, en de investeerder te laten zien dat het risico wordt gedeeld. Het geld voor fondsenwerving mag niet alleen voor beloning worden gebruikt!

Indiening van het dossier

In het algemeen verloopt er een periode van 3 tot 6 maanden tussen het moment dat u uw aanvraag op ons platform indient en de afronding van een financiering door onze leden. Vind alle stappen van het BeAngels proces op onze pagina " middelen ophalen".

Ga naar de pagina "fondsenwerving" en klik op de knop "mijn project indienen". U moet een account aanmaken en de vragen over uw project beantwoorden.

U kunt te allen tijde inloggen op ons platform met uw login en wachtwoord. Als uw dossier verschijnt, is het ingediend bij ons team.

Ja, log in op ons platform en klik op de knop "bewerken". U kunt dit op elk moment doen.

U kunt de vragen overslaan zonder ze te beantwoorden. Houd er echter rekening mee dat hoe vollediger uw dossier is, hoe groter uw kansen zijn om door het selectiecomité te worden geselecteerd. In het geval van een overgang naar een beleggingsforum zal de verstrekte informatie worden opgenomen in een document dat aan de beleggers wordt verstrekt.

Onze DealFlow manager neemt binnen maximaal 2 weken na indiening van uw aanvraag contact met u op.

Helemaal niet! Minder dan 40% van de door BeAngels-leden gefinancierde projecten komt in aanmerking voor de Tax Shelter, d.w.z. een minderheid. In aanmerking komen is een "nice to have" voor investeerders, maar geen "must have"!

Standplaats

Naast aandacht voor het innovatieve karakter en de potentiële groei van het project zal het selectiecomité met name letten op de volgende punten

  • De kwaliteit van het team
  • Het businessmodel
  • De schaalbaarheid van het project (groeiperspectief)
  • De omvang van de markt
  • Duidelijkheid van het waardevoorstel
  • De aantrekkelijkheid van de investeringsmogelijkheid voor business angels

Ja! Als u wordt uitgenodigd om uw project voor te stellen aan onze investeerders, zal onze Deal Flow Manager de feedback van de leden van het selectiecomité en zijn aanbevelingen voor de beste pitch met u delen.

Op de dag van uw presentatie op het Forum heeft u 10 minuten om te pitchen en 5 minuten om eventuele vragen van investeerders te beantwoorden.

Wij brengen een commissie in rekening op het bedrag dat onze investeerders hebben opgehaald. Dit varieert naargelang het opgehaalde bedrag (3% - 5%).

Alle BeAngels investeerders zijn gebonden door een contract dat een geheimhoudingsclausule (NDA) bevat met betrekking tot de projecten die binnen BeAngels worden voorgesteld.