Serie A-financiering voor IONNYK en zijn digitale kunstkader

Serie A-financiering voor IONNYK en zijn digitale kunstkader

Waalse start-up IONNYK maakte ‘s werelds eersteverbonden kunstkader op basis van elektronischepapiertechnologie, beter bekend als ‘e-paper’.IONNYK heeft zopas een serie A-financieringsrondevan meer dan een miljoen euro afgesloten om zijninternationale aanwezigheid te versterken en zijncollectie kunstwerken voor zijn digitale frames uitte breiden. De ambitie van IONNYK? Een revolutieteweegbrengen in de sector van de digitale kunst!

IONNYK gaat er prat op dat het ‘s werelds eersteverbonden draadloze kunstmedium is, dat uitmiljoenen inktcapsules bestaat en uitsluitend inzetop digitale kunst en NFT’s.

De start-up biedt zijn klanten momenteel ongeveer1000 digitale zwart-witfoto’s/kunstwerken aan.Die zijn verkrijgbaar via een abonnement op eendigitaal distributieplatform, een soort ‘Spotify vande kunst’, of via de aankoop van werken in beperkteoplage/’NFT’. NFT’s zijn bijzonder trendy digitaleactiva in de kunstsector, waarmee je onder meerde authenticiteit van het kunstwerk kunt aantonenen de eigenaar traceren. Het jonge bedrijf wilook zowel zijn klanten als de kunstenaars diedeel uitmaken van zijn collectief de mogelijkheidbieden deze NFT’s exclusief op het platform tekopen, te verkopen en door te verkopen.

De ambitie is dat de ‘IONNYK experience’meer omvat dan enkel het digitale frame: eenvernissage van kunstenaars thuis, tijdelijketentoonstellingen, live events, ... Naast de SmartArt (in de tijd evoluerende kunstwerken) die nual in de IONNYK-catalogus zit, pakt het bedrijfbegin 2022 uit met zijn Story-concept en kunnenklanten zich bijvoorbeeld abonneren op ‘De eerstestappen van de mens op de maan’ of ‘De grootstemomenten uit de geschiedenis van de mensheid’.Een manier om elke dag te genieten van nieuweiconische foto’s (en hun context) en om kunst,cultuur en momentopnames met elkaar te latenversmelten. Een ervaring die enkel een verbondenkunstkader kan bieden! De mogelijkheden zijneindeloos ...

Voor deze nieuwe financieringsronde kon de start-up rekenen op zijn historische investeerders van hetWaalse fonds W.I.N.G en leden van het BeAngels-netwerk. Daarnaast kreeg het bedrijf de steun vantwee nieuwe spelers: Noshaq en Invest.BW. Eensmart pool van grote particuliere investeerders,die actief zijn in de kunst-, cultuur- en eventsector,stappen ook mee in dit avontuur. “Deze pool isecht een troef om ons te helpen groeien”, verteltIONNYK-oprichter Mathieu Demeuse.

De injectie van vers geld is in verschillende optieszinvol. “Om onze doelstellingen te realiseren,moeten we eerst onze internationale aanwezigheidvergroten. Bovendien zullen we meer inzetten opde ontwikkeling van ons kunstenaarscollectief,zodat we onze kunstcatalogus gevoelig kunnenuitbreiden. Ten slotte zijn ook een optimalisering vanonze productieketen en nieuwe klantenervaringenbelangrijk om de groei te bestendigen”, vult deCEO aan.

Nicolas Dhaene, Algemeen Directeur van W.IN.G:“We zijn heel enthousiast over het ambitieuzestappenplan dat Mathieu heeft uitgestippeld. Deinnovatieve, praktische en relevante toepassingvan de blockchain- en IoT-technologieën kan dekunstsector ingrijpend en duurzaam veranderen.

IONNYK is de eerste Waalse start-up in de sectordie een dergelijk kapitaal ophaalt en heeftverschillende doelstellingen: in 2022 een omzetvan meer dan een miljoen euro realiseren, hetteam uitbreiden met specifieke profielen (digitalemarketing, productielijnmanager, ...), de BrandAwareness overal in Europa vergroten (en desuccessen reproduceren die werden behaaldtijdens hun aanwezigheid op kunstbeurzen zoalsAAF Brussel, AAF Amsterdam en de Dubai WorldExpo in 2021), de uitbreiding naar de Amerikaansemarkt voorbereiden, maar vooral zijn positie opde groeiende en bloeiende markt voor DigitalArt Frames en Digital Art/NFT’s consoliderenals baanbrekend, uniek, exclusief en wereldwijderkend merk.