Antigon

Antigon

  • Medical devices

Antigon is een hemagglutinatietechnologie door middel van centrifugatie en filtratie die het mogelijk maakt om de ABO-groep met 100% betrouwbaarheid te bepalen. De technische haalbaarheid van het verbruiksartikel werd in september 2015 ook met succes uitgevoerd.

Voir le site internet

Artikelen over dit project

Andere gefinancierde projecten