Business angel stories - Astrid Waucquez

Business angel stories - Astrid Waucquez

We had the pleasure to interview Astrid Waucquez, Credit Risk Manager in a financial institution and Consular Magistrate. Two years ago, she decided to join BeAngels and discover the appealing startup world...🌍

Zijn er minder vrouwelijke business angels?

Van mijn generatie ken ik er persoonlijk heel weinig, wat niet betekent dat er geen zijn, verre van! Er zijn verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden: leeftijd is één, maar onze samenlevingen evolueren en bovendien, kijk maar naar startups en meer volwassen bedrijven en u zult zien dat steeds meer vrouwen een beslissende rol spelen (zie BeAngels!); dit geldt ook voor investeringen in de brede zin van het woord en dus ook voor business angels in het algemeen. Er bestaan ook netwerken van vrouwelijke business angels; in sommige landen zijn deze sterk ontwikkeld. Doen vrouwen minder vaak aan risicovolle investeringen? Het is een beetje een cultureel iets volgens mij en het is nog steeds een veralgemening. In het netwerk zitten zeer ervaren vrouwen die al lang actief zijn. Maar je moet realistisch zijn en onthouden dat je wat spaargeld nodig hebt om te investeren, maar dat geldt voor iedereen. Daarnaast zijn er vaardigheden, het delen van informatie, relaties, analyse. Naar mijn mening is de ervaring die men kan meebrengen niet gendergebonden!

Is het risicovoller om nu in startups te investeren?

We praten over risicokapitaal, maar vandaag is alles wat met investeren te maken heeft risicovol! Onze economie is aan het veranderen, we staan aan de vooravond van een inflatieperiode, de aandelenmarkten dalen en de rente zal waarschijnlijk sterk stijgen. Sommige leveringsketens zijn verstoord, om nog maar te zwijgen van de grote geopolitieke gebeurtenissen en het energieprobleem. We gaan een volatiele wereld in met veel kortere cycli. Alles verandert, maar dat neemt niet weg dat we belangstelling moeten tonen voor de nieuwe bedrijven, en meer dan ooit, denk ik! We zullen onze manier van werken en denken veranderen. In dit verband is de belangstelling voor opstartende en innoverende bedrijven van cruciaal belang. Iedereen moet deelnemen aan de economie, vooral wanneer deze verandert. Er zijn nieuwe eisen, meer ecologisch, meer sociaal. Het risico is er, maar de kansen ook!

Kunt u ons meer vertellen over uw professionele achtergrond?

Ik ben landbouwkundig ingenieur van opleiding. Ik begon mijn carrière in de bankwereld, meer bepaald bij ING, waar ik verschillende functies bekleedde, alvorens bij een andere instelling aan de slag te gaan, nog steeds in de financiële sector, maar met name op het gebied van infrastructuur en asset servicing. Op het eerste gezicht is het vrij standaard, maar het heeft me in staat gesteld om van het traditionele corporate banking, dat vooral gericht is op kredietverlening, over te stappen naar meer technische zaken zoals effectisering, het beheer van rente-instrumenten in beleggingsfondsen en vervolgens risicobeheer. Ik onderbrak mijn carrière omdat ik familiale verplichtingen had en opleidingen wilde volgen, en daarna naar het buitenland trok. Zo kon ik in de loop der jaren, naast mijn beroepsleven, in Hongkong gaan wonen en Mandarijn gaan studeren. In 2008 behaalde ik een postuniversitaire master in financieel risicobeheer aan de Université Saint-Louis, en meer recent, in 2020, volgde ik de vastgoedopleiding aan de Solvay Business School. In beide gevallen ging het om overgangsperiodes: in Azië bevonden zaten we in een bepaalde sfeer dankzij de opkomst van China; tijdens de financiële crisis van 2008 hebben wij de ineenstorting van onze bankinstellingen gezien die bijna op het moment van onze opleiding in een angstaanjagende liquiditeitscrisis waren gestort, wat een formidabele casestudy opleverde! Wat het vastgoedprogramma betreft, dat begon vijf maanden voor de Covid-crisis en we zagen dat we ook tot 100% online konden werken en opleiden. Dit lijkt vandaag vanzelfsprekend, maar vreemd genoeg was dat twee jaar geleden niet echt het geval... Ik ben ook rechter in handelszaken bij de Ondernemingsrechtbank. Dit alles leidt tot ervaring en de vaardigheden die daarbij horen worden vooral gesmeed door contact met mensen en gebeurtenissen.

Ben je erg betrokken bij het netwerk?

Ik ben in 2020 begonnen in een eerste investeerdersgroep (BAC) en ga door in een tweede BAC (Business Angels Club). Het is een formule waarmee u ook kunt deelnemen aan de "BeAngels Academy", d.w.z. het volgen van een reeks van acht cursussen die worden gegeven door ervaren angels en betrekking hebben op de investeringscyclus waarbij de belangrijkste fasen van selectie, waardering, toezicht, de aandeelhoudersovereenkomst tot de exit worden toegelicht.


Maar ja, ik ben erg betrokken geweest bij wat due diligence (project analyse) na startup pitch sessies. Ik schreef verslagen en gaf mijn mening aan andere leden en het duurde even. Ik heb 's avonds laat achter mijn computer gewerkt. Anders volgen we alleen maar meningen.

Waarop letten bij het investeren in groep?

Als je via een groep investeert, moet je oppassen dat je je persoonlijkheid niet verliest en dat is veel moeilijker dan het lijkt! Je moet je afvragen of je deze investering alleen zou hebben gedaan. Men moet niet bang zijn om tegen de stroom in te gaan. Ik vraag me altijd af wat ik kan bijbrengen, want zelfs als je denkt dat je je sector kent, ben je een beginneling! Er is natuurlijk de beperking van beschikbaarheid en bepaalde onvoorziene omstandigheden maken het bijvoorbeeld niet mogelijk om in de nabije toekomst kandidaat-bestuurder te zijn in een startende onderneming, maar wie dat wel kan, volgt de evolutie stap voor stap en speelt een actieve rol, waarschijnlijk gedurende meerdere jaren. Het is dus meer dan een financiële investering. Als u minder tijd hebt of omwille van diversificatie, kunt u investeren via andere formules zoals SIBA's of ScaleFunds, waarmee u ook meer "Tax Shelter" belastingaftrek kunt krijgen of uw geld kan investeren in bedrijven in een verder gevorderd stadium.

Hoe kijkt u aan tegen activiteiten van business angels?

Het is een langdurig avontuur, wat spannend is en ik begin nog maar pas. De opleiding, tja, maar er is nog meer dat we zullen meemaken. We praten niet genoeg over de follow-up, want als je eenmaal hebt gekozen en er geld in hebt gestoken, begint het pas. Dit is op zich al een leerproces. Een bankdirecteur zei me ooit "de enige manier om het echt te begrijpen is het te doen". En het is waar. Door mijn werk heb ik mijn analytische, beoordelings- en beslissingsvaardigheden kunnen aanscherpen, ik heb al een uitgebreide due diligence gedaan, met name op het gebied van de structurering van obligaties, maar er zijn nog alle andere aspecten: concurrentie, financieel plan, team, thema's, schaalbaarheid, maar bovenal moet je het bedrijfsmodel begrijpen, de manier waarop het bedrijf werkt of zal werken, als het een kans wil hebben om zijn idee in de praktijk te brengen.


En dan is er nog de onderhandeling zodra u besluit te investeren. Dit alles vereist veel nauwkeurigheid en inspanning. Ik ben blij dat ik hier gepassioneerd over ben en ik zie ook een geweldige groepsdynamiek. De profielen van de deelnemers zijn divers; er zijn ondernemers, managers, specialisten op een bepaald gebied, mensen met of zonder internationale carrière en vooral alle leeftijden en achtergronden. De jongeren helpen ontdekken hoe de maatschappij van morgen eruit zou kunnen zien, maar allen dragen hun ideeën bij. Deze mix van generaties en stijlen is zeer inspirerend.

Is er volgens u een voorwaarde om een business angel te worden?

Je moet nieuwsgierig zijn. Dat ben ik wel. Ik heb altijd graag verschillende activiteiten gedaan, taken doen waar ik niet voor opgeleid ben. Ik denk dat je een beetje tijd moet hebben en ook een beetje geld (niet noodzakelijk veel), maar het gaat erom dat je niet al je spaargeld op het spel zet. Iedereen moet aanvoelen wat hij zelf en ik denk dat we de zaken onder controle moeten houden. Ervaring en persoonlijke vaardigheden zijn meer dan welkom; sommige starters hebben de middelen of minder moeite om die te vinden, maar zoeken advies en ondersteuning. Ik denk ook dat je aan de andere kant moet durven zeggen dat je ook zonder een geweldige baas te zijn of een uitzonderlijke carrière te hebben gehad, eraan kan beginnen, als je tegelijkertijd iets durft en toch ook nederig bent. Wij spelen vaak een onvermoede rol in de besluitvorming.

Wat zou u zeggen tegen vrouwen die aarzelen om te beginnen?

Ik doe niet graag wat men noemt "genderisme", maar ik denk dat vrouwen van nature nieuwsgierig zijn en dat over het algemeen niet genoeg laten zien. Wij zijn waarschijnlijk over het algemeen een beetje terughoudend om onze talenten te tonen, omdat we in het verleden een strakke samenleving hadden. Het is beter er niet te veel bij stil te staan en verder te gaan. De ontwikkeling, de creatie en de uitdagingen die voor ons liggen kunnen niet worden aangegaan als we meer dan 50% van de mensheid negeren en daarom zeg ik: ga ervoor als je een passie hebt, als je een bedrijf wilt beginnen of je bedrijf wilt leiden, is een business angel worden een geweldige manier om ermee te beginnen.


Ook al zijn zij niet in de meerderheid, ik zie in onze groepen jonge moeders met kinderen, een voltijdse baan en die zeggen: "je kunt beter te vroeg in dit soort investeringen geïnteresseerd zijn, dan te laat". Dus het bewustzijn is er en, zoals we zeiden, je hoeft niet per se veel geld uit te geven. Bovendien is er geen hiërarchie. De sfeer is gemoedelijk en men kan zeggen dat we ongeacht onze achtergrond of status allemaal gelijk of ongelijk kunnen hebben bij beslissingen. Eén ding is zeker, we blijven bij elkaar omdat het een echt partnerschap is en een duik in een fantastisch ecosysteem dat het voor de hand liggende en het gevestigde uitdaagt. Dus als je het niet zeker weet, kun je het beter eens proberen!