New deal opportunity - Cultural sector

New deal opportunity - Cultural sector

In samenwerking met ST'ART Invest biedt BeAngels u de kans om te investeren in een ambitieus project dat actief is in de culturele sector.

Met meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van culturele evenementen worstelt de oprichter met het gebrek aan een efficiënt en internationaal communicatiemiddel in de sector die hij maar al te goed kent.

Gesteund door tal van culturele actoren (Bozar, Théâtre 140, La Monnaie, Les Francofolies, ...), werd een idee geboren: een nieuwe portaalsite bouwen over de wereld van de cultuur.

Dat project is volledig gewijd aan de creatieve, artistieke en culturele sector in Europa. Dankzij de verschillende functionaliteiten die de applicatie ontwikkelt, komen meerdere culturele actoren samen om informatie te raadplegen, te produceren en uit te wisselen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Het project wil een bron van mogelijkheden en ontmoetingen zijn. Het ondersteunt de ontwikkeling en modernisering van de culturele sector door een nieuw communicatie-instrument aan te bieden dat culturele actoren in staat stelt hun publiek uit te breiden. Het perfecte instrument voor de heropleving en digitalisering van cultuur!

Sinds 2019 werkt een team van 9 mensen aan dit grootschalige project.

Om hun strategie ten volle te ontplooien, is het bedrijf op zoek naar een extra financiering van 250.000 euro. ST'ART Invest heeft zijn deelname bevestigd.

Registreren

Programma

  1. Welkome

  2. Einde