European Drone School

European Drone School

  • EdTech

European Drone School begon in 2016 als de Belgian Drone School en leert studenten hoe ze een UAV-licentie kunnen verkrijgen in België. Ze beseften al snel dat het delen van kennis hun belangrijkste motivatie was, en ze besloten dat ervaring de eerste sleutelvaardigheid was bij het selecteren van hun leraren.
Vervolgens evolueerden ze in 2020 naar de European Drone School. Dit betekent dat hun studenten nu van over de hele wereld komen, waardoor ze de rijkdom van hun ervaringen krijgen en hun kijk op de UAV-business leren.

European Drone School website

Andere gefinancierde projecten