Evoluno rondt financieringsronde af van 600k€ om een einde te maken aan de burn-out epidemie

Evoluno rondt financieringsronde af van 600k€ om een einde te maken aan de burn-out epidemie

Evoluno, uitgever van een innovatieve oplossing om geestelijke gezondheid op het werkte optimaliseren, kondigt een financieringsronde van €600k aan bij business angels lid van BeAngels eninstitutionele partners zoals Finance&invest.Brussels, Digital Attraxion, en Invest.BW.

Het aantal mensen met langdurig ziekteverlof in België is onlangs de grens van 500.000personen overschreden (meer dan de werkloosheid), waarvan 40% te wijten is aan geestelijkegezondheidsproblemen.

Vooral burn-outs en langdurige depressies zijn de laatste vier jaar met 40% toegenomen. Omeen einde te maken aan deze epidemie van ontevredenheid, spreekt de regering over hetopleggen van strengere sancties aan bedrijven die geen doeltreffende maatregelen tegen hetabsenteïsme nemen. Maar hoe pak je het aan? Sommige actoren mobiliseren zich om desituatie te veranderen.

Evoluno, een bedrijf dat eind 2020 binnen de digitale gezondheidsincubator E-Health Venture werd opgericht door digitale experten en een ervaren psycholoog (Egide Altenloh), streefternaar werkgevers te helpen burn-out en andere mentale welzijnsproblemen beter tevoorkomen. Evoluno combineert een digitaal instrument voor zelfbeoordeling en snel leren(microleren) in vertrouwelijkheid, met het gebruik van interne of externe netwerken waarnaar degebruikers worden doorverwezen op basis van de beschikbare zelfbeoordelingsinstrumenten.

Volgens Anne Cambier, een ervaren HR-professional (voormalig HRD Orange), investeerder enlid van de raad van bestuur, is het hoog tijd: "Het is dringend, het gaat slecht met de geestelijkegezondheid van werknemers. Het leed is reëel en diep, en bovendien heeft het een gigantischeimpact op de economie en de bedrijven. Bedrijven zijn op zoek naar innovatieve oplossingendie verder gaan dan de traditionele oplossingen op basis van psychosociale risico's. De aanpakvan Evoluno, gebaseerd op een positieve en inclusieve transformatiemethode, waarbij hetdigitale en het menselijke gecombineerd worden, sprak me aan.”

Ook klanten zijn onder de indruk. Medi-Market, Scarlet, maar ook vele KMO's behoren enkelemaanden na de lancering tot de klanten. Grote namen uit de advies- en luxesector, die bijvoorkeur anoniem blijven, hebben ook voor de oplossing gekozen. En het effect volgt, tussen de

30 en 50% van de personeelsleden schrijven zich in en melden een verbetering van hun welzijndankzij de oplossing.

Evoluno rekent nu op deze nieuwe financiering om de groei van de onderneming te versnellen.Alexandre Vandermeersch, medeoprichter: “Naast het nieuwe geld dat in onze product- enbedrijfsontwikkeling zal worden geïnvesteerd, zijn wij verheugd dat een groep van echteveranderaars zich bij het avontuur aansluit”.

Onder de deelnemers aan deze ronde vinden we inderdaad private spelers zoals het Go.Greenfonds en SMILE Impact (verbonden met het Anais Digital agentschap), of van het BeAngelsnetwerk, gespecialiseerd in impact investeringen. Er zijn ook institutionele spelers zoalsFinance&invest.Brussels, Digital Attraxion en Invest.BW. Deze regionale fondsen staan ookpositief tegenover dit soort bedrijven.

Volgens Pierre Hermant, CEO Finance&invest.Brussels: "Wij geloven dat het mogelijk is omcommerciële doelstellingen te combineren met een maatschappelijke impact. Dit is een van desterke punten van dit project: het voorziet zowel in zakelijke als in maatschappelijke behoeften.En wij zijn verheugd om Evoluno in dit avontuur te steunen."

Naast twee van de oprichters, Matthieu Gilson en Alexandre Vandermeersch, zullen tweeervaren business angels, Anne Cambier en Baudouin van Male, deel uitmaken van de raad vanbestuur. Daarnaast zal Xavier Pansaers, voormalig COO van Odoo, zijn hulp aanbieden alsonafhankelijk lid. Tot slot zal Claire Munck, CEO van BeAngels, ook lid zijn.

Alexandre Vandermeersch concludeert: "Het is tijd om de aanpak te veranderen. Steeds meerleidinggevenden zien de geestelijke gezondheid van hun werknemers als een troef om in teinvesteren, niet als een risico om te beheren. We kijken ernaar uit om meer van hen te steunenin hun aanpak, dankzij deze fondsenwerving."