Crowdlending: Welk profiel hebben de geselecteerde bedrijven?

Crowdlending: Welk profiel hebben de geselecteerde bedrijven?

Crowdlending is een alternatieve financieringswijze voor ondernemingen. Via crowdlending kunnen ondernemingen rechtstreeks fondsen lenen bij particulieren. Particulieren gaan via crowdlending op zoek naar een nuttige en rendabele manier om hun spaargeld te beleggen. Welk profiel hebben deze ondernemingen en op basis van welke criteria worden zij geselecteerd? Wij leggen het u uit.

Waarom richten ondernemingen zich tot crowdlending?

Ondernemingen kunnen om verschillende redenen voor hun behoefte een beroep doen op crowdlending https://www.lookandfin.com/nl_BE/crowdlending/crowdlending. Alle bedrijfssectoren kunnen in aanmerking komen. Via deze financieringsbron kunnen ondernemingen hun financiële partners diversifiëren, maar crowdlending wordt in de meeste gevallen ook gebruikt als een aanvulling op een bankfinanciering.

Alternatieve financieringsplatformen behoren tot de Fintechbeweging en staan gekend om hun flexibiliteit en hun snelheid. Via deze platformen kan tijd gewonnen worden, wat een belangrijk gegeven is voor ondernemers en zaakvoerders! Tot slot zijn de leentarieven van crowdfunding, in tegenstelling tot de ideeën die daarover de ronde doen, zeer competitief op de kredietmarkt.

Analyse van de kandidaten

De ondernemingen die kandidaat zijn, moeten zeer grondig gescreend worden. Een particuliere investeerder zal immers zijn spaargeld niet langer toevertrouwen aan het platform als hij te veel gefaalde dossiers ondergaat.

De platformen hebben daarom een team van financiële analisten die de kandidaat-kredietnemers grondig zullen analyseren.

Het team controleert eerst de bestaansduur en de EBITDA (winst voor interesten, belastingen en aflossingen). Om in aanmerking te komen voor crowdlending moet een kmo minimaal 3 jaar bestaan en een positieve EBITDA weergeven. Daarna baseert de analyse zich op 5 pijlers. Wij lichten ze voor u uit:

  • De financieringsbehoefte.

Kmo’s doen een beroep op crowdlending voor verschillende soorten financieringsbehoeften, zoals groeiambitie, vastgoed (via vastgoedcrowdfunding https://www.lookandfin.com/nl_BE/crowdlending/vastgoedcrowdfunding) en een behoefte aan werkkapitaal. De door de onderneming geuite behoefte zal door het analistenteam worden geanalyseerd om na te gaan of deze overeenkomt met de werkelijkheid en niet wordt onderschat.

  • De financiële situatie.

Zodra de behoefte is geanalyseerd, zullen de analisten de prestaties en de financiële draagkracht van de onderneming in de afgelopen jaren analyseren. Verschillende financiële indicatoren zullen worden geanalyseerd, zoals de omzet, rentabiliteit-, schuld- en solvabiliteitsratio's, en het vermogen tot zelffinanciering van de onderneming.

  • Het betaalgedrag

Voor elk bedrijf vergelijken de analisten gegevens uit verschillende betrouwbare externe bronnen om mogelijke betalingsachterstanden, achterstallige betalingen en zelfs inbeslagnemingen op te sporen. Kennis van het betalingsgedrag vormt een aanvulling op de analyse die op basis van de jaarrekeningen wordt verkregen, aangezien zij een onmiddellijk inzicht verschaft in de betalingstendenzen, de thesauriesituatie en de betalingsintenties van de onderneming. Bankrekeningafschriften en leveranciers- en klantenbalansen zijn ook vereist om de recente thesaurieontwikkelingen te staven.

  • Het management en het aandeelhouderschap

Cijfers onthullen veel, maar ook het “menselijk” aspect moet geanalyseerd worden: is het managementteam sterk? Welke professionele achtergrond hebben de leden van dat team? Is hun onlinereputatie intact? Combineert het team zakelijke kennis, management- en verkoopprocesvaardigheden? Hoe ziet het aandeelhouderschap van de onderneming eruit?

  • De markt

Het doel van deze analyse bestaat erin de voornaamste tendensen inzake groei en concurrentie-intensiteit van de activiteitensector van de kredietnemer te identificeren: gaat het om een geconcentreerde of een gefragmenteerde markt? Heeft de onderneming een concurrentievoordeel of een nichepositionering? Wie zijn de concurrenten?

Toekenning van de risicoklasse

Als een kandidaat na al deze analyses wordt goedgekeurd, krijgt hij een risicoclassificatie die het waargenomen risico weergeeft. Deze beoordeling houdt ook rekening met de garanties en zekerheden die de belegger in het kader van een dossier zal genieten. Logischerwijze is het zo dat hoe hoger het voorgestelde rendement is - doorgaans tussen 2% en 10% bruto per jaar - hoe hoger het genomen risico is. De belegger kan dan, afhankelijk van zijn risicoprofiel, kiezen welk soort dossiers hij al dan niet wenst te ondersteunen.

In overleg met de Kredietnemer bepaalt de analist die belast is met het dossier vervolgens de rentevoet die gekoppeld is aan de risicoklasse, waarbij ook rekening wordt gehouden met de looptijd van de lening en de aflossingsvoorwaarden (aflossing, bullet, enz.). Ten slotte geldt het diversificatiebeginsel ook voor deze activaklasse die crowdlending is. Het is dus beter € 20.000 aan 40 KMO's toe te wijzen dan € 20.000 aan één!