Investeringsforum (FR)

Presentatie van vier startups op zoek naar investeringen.