BAE Club E-PitchStar

De BAE Club brengt 19 van de best presterende engelennetwerken in Europa samen en organiseert meerdere grensoverschrijdende E-pitching-sessies per jaar.

In deze pitches pitchen portfoliobedrijven van aangesloten netwerken aan business angels uit andere netwerken uit andere landen. Het doel: eerdere internationale schaalvergroting van portefeuillebedrijven met de steun en het netwerk van engelinvesteerders.

Registreren

Programma

  1. Start