BAE Club E-Pitch

De BAE Club brengt de best presterende engelennetwerken in Europa en Canada samen en organiseert meerdere grensoverschrijdende E-pitching-sessies per jaar.

Met onze E-Pitch zijn wij in staat de kloof te dichten tussen start-ups en hun behoefte aan internationale schaalvergroting. Door de toonaangevende netwerken in Europa (& Quebec) samen te brengen, vormen we een brug die de harmonisatie van kennis, netwerken en het delen van deals mogelijk maakt.

Met een gefragmenteerde Europese markt zijn wij van mening dat de BAE Club E-Pitch kan helpen onze startup-portfolio over de grenzen heen te schalen. Met onze E-Pitch bieden wij Business Angels de mogelijkheid om te investeren in start-ups die ondersteund worden door andere engelennetwerken. Door dit te doen stellen we Business Angels in staat om als havenpilots op te treden voor deze portfolio-startups naar nieuwe markten. Dit sluit aan bij het algemene doel van BAE: het creëren van een echte Europese engelenmarkt.

Registreren

Programma

  1. Start

  2. End